Welkom bij Paumen Executive Search

Paumen Executive Search is een professioneel bureau dat gespecialiseerd is in de bemiddeling van ervaren bestuurders, managers, directieleden en toezichthouders voor posities in diverse functiegebieden binnen het publieke domein.

De focus ligt op sleutelposities bij toonaangevende bedrijven en organisaties met een maatschappelijk karakter enerzijds en gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten anderzijds. Gedurende het gehele search- en selectietraject begeleidt Paumen Executive Search opdrachtgevers en kandidaten met passie en toewijding.

Paumen Executive Search zorgt voor een juiste match. Hierbij vindt een adequate afstemming plaats tussen strategische ambities en cultuur enerzijds en persoonlijke ambities, drijfveren en vaardigheden anderzijds. Dit gebeurt door oprechte interesse en nieuwsgierigheid in uw organisatie en businessomgeving, gastvrije en respectvolle begeleiding van kandidaten en het toepassen van gevalideerde selectie-instrumenten. Zo bouwt Paumen Executive Search met u als opdrachtgever of kandidaat aan een relatie voor de lange termijn.

Kandidaten in het netwerk van Paumen Executive Search zijn gedreven bestuurders, directeuren, managers en toezichthouders. Zij bekleden al een functie in de top van het publieke domein en het bedrijfsleven of zij zijn er aan toe om een positie op hoog niveau te vervullen. Zij kenmerken zich door een overwegend academische achtergrond, bewezen trackrecord en ruime ervaring.

Van Paumen Executive Search kunt u een kritische houding en een eerlijk advies verwachten. Daarbij staan kwaliteit, een gedegen oordeelsvorming, vertrouwelijkheid en transparantie voorop.

paumensearch logo