Gedragscode

Paumen Executive Search is zich bewust van gevoeligheden die aan de orde kunnen zijn bij het invullen van sleutelposities. Om die reden wordt gewerkt vanuit een aantal basisprincipes:

  • Paumen Executive Search werkt uitsluitend in opdracht van bedrijven en organisaties, nooit in opdracht van kandidaten. Derhalve accepteert Paumen Executive Search uitsluitend een honorarium van opdrachtgevers, nooit van kandidaten.
  • Paumen Executive Search neemt uitsluitend opdrachten aan die het succesvol denkt te kunnen volbrengen.
  • Elke opdracht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Paumen Executive Search verstrekt zonder toestemming geen informatie over opdrachtgever of kandidaten aan derden.
  • Paumen Executive Search benadert geen werknemers binnen een afdeling van opdrachtgevers tot ten minste één jaar nadat een laatste opdracht binnen die afdeling is beëindigd.
  • Indien werknemers van een opdrachtgever op eigen initiatief schriftelijk reageren op een door Paumen Executive Search verzorgde wervingscampagne of zich spontaan via website aanmelden, dan is Paumen Executive Search vrij deze kandidaten op te nemen in de betreffende wervings- en selectieprocedure of kandidaten database.

Paumen Executive Search hanteert algemene voorwaarden die op haar dienstverlening van toepassing zijn.

 

Paumensearch