Werkwijze

 

Paumen Executive Search is de professionele partner die in staat is voor uw organisatie de geschikte kandidaten te werven en te searchen. De kracht zit in de toegang tot een relevant kandidatennetwerk en de ruime ervaring met zorgvuldige en vakkundige bemiddeling op hoog niveau.

De werkwijze van Paumen Executive Search is gericht op duurzaam resultaat. Een selectieprocedure bestaat daardoor uit een aantal opeenvolgende stappen. Hierbij is veel aandacht voor openheid, communicatie en vertrouwelijkheid.

Inrichting van het Executive Search traject

Zodra het profiel helder is kan samen met u gekozen worden voor een adequate wervingsstrategie. Hierbij zijn verschillende opties mogelijk. Van een geruisloze search tot een transparante wervingscampagne. Wat het beste past bij uw situatie.

Paumen Executive Search adviseert welke partijen het beste betrokken kunnen worden tijdens het selectieproces. Zijn er naast u als opdrachtgever ook nog andere belanghebbenden die u in de keuze wilt betrekken? Indien dat wenselijk is, verzorgt Paumen Executive Search graag een workshop selectievaardigheden voor alle betrokkenen.

Analyse

De begeleiding van het selectietraject begint met een grondige analyse van uw vraag.

  • Welke strategische ambities zijn er?
  • Op welke manier dragen de structuur en cultuur van de organisatie bij tot het realiseren van deze ambities?
  • Welke uitdagingen liggen er in de externe omgeving?
  • Welke opdrachten krijgt uw nieuwe sleutelfunctionaris mee?
  • Wat moet deze persoon in huis hebben om deze opdracht succesvol te kunnen realiseren?

Zo komen we samen tot een ojectieve beschrijving van het juiste profiel met concrete formulering van harde en zachte selectiecriteria. Dit vormt de basis van het van het selectieproces.

Kandidatenselectie

Tijdens het hele searchtraject is de adviseur van Paumen Executive Search de regisseur en expert. Door langjarige ervaring heeft Paumen Executive Search toegang tot een groot netwerk aan relevante kandidaten. Daarnaast is er ook veel ervaring in huis met het gebruik van oude en nieuwe media ten behoeve van de werving.

Kandidaten die in de procedure worden betrokken kunnen rekenen op een professionele behandeling waarbij aandacht is voor gastvrijheid, respect, professionaliteit en vertrouwelijkheid. Ook kunnen zij een gedegen selectieproces verwachten. Criteriumgerichte interviews, aangevuld met een e-assessment, staan garant voor een objectief en betrouwbaar oordeel over de mate van fit bij de betreffende vacature.

Paumen Executive Search verzorgt een long-list met mogelijk passende kandidaten. U maakt als opdrachtgever de keuze welke kandidaten u graag wilt ontmoeten.

In de periode dat u als opdrachtgever gesprekken voert met kandidaten, blijft Paumen Executive Search actief als sparringpartner en ondersteunt u bij het maken van afwegingen en een eindkeuze. Een eventueel Executive Assessment behoort vervolgens tot de mogelijkheden. Ook ten behoeve van contractonderhandelingen stemmen we wederzijdse wensen af en adviseren over mogelijkheden. Daarnaast is het inwinnen van referenties mogelijk.

Evaluatie

Ook nadat de nieuwe man of vrouw in uw organisatie is gestart, blijft Paumen Executive Search betrokken. Zowel het proces als het resultaat worden geƫvalueerd. Maar ook vindt er, indien gewenst, begeleiding van de kandidaat plaats om een goede start te kunnen waarborgen.

paumensearch logo